×
× Close

Potatoes USA tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý: Bạn đã nhấp vào liên kết đến trang web của bên thứ ba và sắp rời khỏi trang web của Potatoes USA. Liên kết bên ngoài không được chứng thực của Potatoes USA đối với trang web của bên thứ ba hoặc công ty hoặc tổ chức sở hữu và Potatoes USA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của trang web được liên kết.

Nhấp vào ‘OK’ để tiếp tục hoặc ‘Cancel’ để quay lại trang
potatogoodness-vietnam.com.

OK Cancel

Câu Hỏi Thường Gặp

Bạn có thể ăn khoai tây nếu bạn đang muốn giảm cân?

Bạn có thể bổ sung khoai tây như một phần của chế độ ăn giảm cân. Đó là lượng calo được tính chứ không phải loại bỏ một số loại thực phẩm. Trong số một nghiên cứu về những người tham gia, những người ăn khoai tây như một phần của chế độ ăn uống giảm lượng calo vẫn giảm cân.
Bạn có thể bổ sung khoai tây như một phần của chế độ ăn giảm cân. Đó là lượng calo được tính chứ không phải loại bỏ một số loại thực phẩm. Trong số một nghiên cứu về những người tham gia, những người ăn khoai tây như một phần của chế độ ăn uống giảm lượng calo vẫn giảm cân.