×
× Close

Potatoes USA tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý: Bạn đã nhấp vào liên kết đến trang web của bên thứ ba và sắp rời khỏi trang web của Potatoes USA. Liên kết bên ngoài không được chứng thực của Potatoes USA đối với trang web của bên thứ ba hoặc công ty hoặc tổ chức sở hữu và Potatoes USA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của trang web được liên kết.

Nhấp vào ‘OK’ để tiếp tục hoặc ‘Cancel’ để quay lại trang
potatogoodness-vietnam.com.

OK Cancel

Câu Hỏi Thường Gặp

Có sự khác biệt gì về hàm lượng dinh dưỡng của khoai tây tươi, khoai tây đông lạnh và khoai tây khử nước không?

Khoai tây chế biến cung cấp các chất dinh dưỡng tương tự như khoai tây tươi (như kali, vitamin C và chất xơ), nhưng số lượng sẽ thay đổi tùy thuộc vào dạng khoai tây. Hãy vào đây để biết thêm về hàm lượng dinh dưỡng trong các dạng khoai tây.