×
× Close

Potatoes USA tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý: Bạn đã nhấp vào liên kết đến trang web của bên thứ ba và sắp rời khỏi trang web của Potatoes USA. Liên kết bên ngoài không được chứng thực của Potatoes USA đối với trang web của bên thứ ba hoặc công ty hoặc tổ chức sở hữu và Potatoes USA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của trang web được liên kết.

Nhấp vào ‘OK’ để tiếp tục hoặc ‘Cancel’ để quay lại trang
potatogoodness-vietnam.com.

OK Cancel

Câu Hỏi Thường Gặp

Khoai tây có phải là thực phẩm bền vững?

Đúng! Khoai tây là thực phẩm bền vững cho môi trường, con người và cộng đồng. Sản xuất khoai tây có lượng khí thải carbon thấp hơn và cần ít đất và nước hơn nhiều loại trái cây, rau và ngũ cốc khác1.