×
× Close

Potatoes USA tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý: Bạn đã nhấp vào liên kết đến trang web của bên thứ ba và sắp rời khỏi trang web của Potatoes USA. Liên kết bên ngoài không được chứng thực của Potatoes USA đối với trang web của bên thứ ba hoặc công ty hoặc tổ chức sở hữu và Potatoes USA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của trang web được liên kết.

Nhấp vào ‘OK’ để tiếp tục hoặc ‘Cancel’ để quay lại trang
potatogoodness-vietnam.com.

OK Cancel

Câu Hỏi Thường Gặp

Có phải tất cả các chất dinh dưỡng trong vỏ khoai tây không?

Không. Quan niệm rằng tất cả các chất dinh dưỡng nằm ở vỏ khoai tây chỉ là sự tưởng tượng. Mặc dù vỏ chứa khoảng một nửa tổng lượng chất xơ, nhưng phần lớn (> 50%) các chất dinh dưỡng được tìm thấy trong chính củ khoai tây. Để biết thêm thông tin hãy vào đây.