×
× Close

Potatoes USA tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý: Bạn đã nhấp vào liên kết đến trang web của bên thứ ba và sắp rời khỏi trang web của Potatoes USA. Liên kết bên ngoài không được chứng thực của Potatoes USA đối với trang web của bên thứ ba hoặc công ty hoặc tổ chức sở hữu và Potatoes USA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của trang web được liên kết.

Nhấp vào ‘OK’ để tiếp tục hoặc ‘Cancel’ để quay lại trang
potatogoodness-vietnam.com.

OK Cancel

Liên Hệ

Potatoes USA

Văn Phòng Liên Lạc Tại Việt Nam

Phòng D34, Tòa Nhà FOSCO
40 Bà Huyện Thanh Quan,
P. Võ Thị Sáu, Quận 3,
Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-28) 3930-1740
Email: potatoesusa@prcon.com